Pamatų kaina 2022

     Nekilnojamo turto kaina tai ne tik kaina, kuri skiriama namui pastatyti ir įrengti, namas turi ir eksploatacijos, pastato priežiūros išlaidas, ir dažnai jos būna labai susijusios su pirmąja investicija. Kaip pavyzdys: mažai apšiltinto arba neapšiltinto namo pamatų įrengimo kaina bus  mažesnė, bet dėl mažesnio apšiltinimo sluoksnio ar neteisingų konstrukcinių sprendimų,  kas metai susidarys didesnė išlaidų suma, susijusi namo priežiūros ir šildymo išlaidomis. Vidutiniškai per mažai apšiltintus pamatus yra prarandama apie  15-20 proc. visos šilumos. Tradiciniai ir plokštuminiai pamatai vadinami tuo pačiu daiktavardžiu tik plokštuminių pamatų jau nereikės apšiltinti, betonuoti  grindų ir montuoti šildomų grindų sistemos, komunikacijų, o prie tradicinių pamatų reikės  sugrįžti vėlesniuose etapuose,  atlikti papildomus darbus.  Plokštuminiai pamatai apjungia savyje pilną pamatų ir grindų apšiltinimą, grindų betonavimą ir išvedžiotas komunikacijas bei šildomas grindis. Išbetonavus tradicinius pamatus skubama mūryti sienas, dengti stogą, ir likusius nulinio ciklo darbus nukeliant vėlesniam laikui.  Sudėjus visus atskirai atliktus specialistų darbus, laiką su tokios pat kokybės ir medžiagų kiekiu, tradicinių pamatų kaina nesigauna mažesnė.

Be pamatų konstrukcijų projekto galima pasakyti tik apytikslią pamatų kainą. Vidutinė plokštinių pamatų įrengimo kaina, del pakilusių statybinių medžiagų kainų 2021-2022 metais dažniausiai svyruoja nuo 200 eurų/m2 iki 300 eurų/m2. Tam kad paskaičiuoti namo pamatų kainą yra reikalingas namo pamatų projektas. Lietuvoje yra mažai visiškai vienodų individualių namų, vienodų grunto sąlygų ar,iš vienodų statybinių medžiagų pastatytų namų  taip ir vienodų namo pamatų kainą atrasti sunku. Tam kad paruošti konstrukcinį pamatų projektą yra reikalinga; sklypo kuriame statysis namas, grunto tyrimai, architektūrinė dalis, arba apkrovų planas, topo nuotrauka. Namų statytojai renkasi plokštuminius pamatus dėl plokštuminių pamatų energetinio naudingumo, nes tradiciniai pamatai to užtikrinti negali, ir kai yra sudėtingos grunto sąlygos. Tuomet už tradicinių pamatų derinį polius ir juos apjungiantį rostverką, išeina tiek horizontaliai tiek vertikaliai apšiltintas plokštuminis pamatas su grindimis komunikacijomis ir grindų šildymo sistema.

Plokštuminius pamatus verta pasirinkti tuomet kai norima turėti idealiai apšiltintus namo pamatus ir kuo mažiau turėti išlaidų susijusių pamatų įrengimu bei namo šildymu.