Komunikacijų po plokštuminiu pamatu saugumas

Komunikacijų po plokštuminiu pamatu tinkamumas remontui. Dauguma  šiuolaikinių santechnikos medžiagų yra ilgaamžės, ir tinkamai įrengtos grunte ilgai tarnaus, kaip ir pastatas pastatytas iš šiuolaikinių statybinių medžiagų. Plokštuminiuose pamatuose  kanalizacija vedžiojama paruošus gruntą polistirolo klojimui, t.y sutankinus ir pamatavus sutankinimo kokybę. Sutankintame grunte  kasamos tranšėjos kanalizacijai. Kadangi kanalizacijos vamzdis, klojamas ant sutankinto grunto, kaip nors pasmukti ar pasėsti jam nesudaromos sąlygos. Iš viršaus užpilamas smėlio/žvyro sluoksnis ir sutankinama. Jei kyla abejonių dėl  paklotų vamzdžių kokybės ar nuolydžių,prieš pradedant sekantį etapą galima užsakyti profesionalią vamzdžių diagnostiką ar nuomos punkte išsinuomoti vamzdynų inspektavimo kamerą, kuri identifikuos menkiausius defektus ir juos bus galima lengvai pašalinti. Jei ir atsitiktų vamzdyno avarija po plokštuminiu pamatu, gedimui pašalinti nereikės ardyti pamatų plokštės, kadangi yra daugybe vamzdynų remonto technologijų be grunto atkasimo ar juo labiau gelžbetoninės plokštės demontavimo. Viena iš tokių technologijų yra “Quick-Lock”. Jei nenumatyta santechnikos avarija įvyktų name kurio sienos remiasi į tradicinius pamatus, o grindys jau išbetonuotos lygiai tokia pačia technologija butų prieinamiausia ir namui ant tradicinių pamatų.